Medicina aloptată nu este ştiinţifică   Pentru aimpune medicina şcolastică a fost costruit un sistem dogmatic. Şi fiecare nou-venit (student) va fiobligat să-i urmeze legile:

-         studenţiila medicină sunt selectaţi în funcţie de loialitatea şi supunerea faţă descopurile şi idealurile medicinei şcolastice;

-         studiuluniversitar predică ideea că ştiinţa este limitată la concret şi material (ceeace vezi şi poţi „apuca“ cu mâna, şi nu mă refer aici neapărat numai la celebrulplic) şi neagă abstractul;

-         statul constrânge practicareamedicinei şcolastice prin forţă, adică (printre altele) cu obligativitatea uneidiplome recunoscute de consiliul „păzitorilor“ medicinei şcolastice.

-         toate celelalte forme şi practivimedicale sunt interzise, în special cele aparţinând medicinei alternative;

Şi totuşi medicina şcolastică s-a dovedit a nufi ştiinţifică!

   În anul 1978,Biroul pentru evaluarea tehnologiei din USA a efectuat un mare studiu asupramedicinei şcolastice şi a prezentat rezultatele Congresului  American. Concluzia a fost că 80-90% dintremetodele terapeutice practicate în medicina şcolastică nu erau confirmate prinstudii clinice controlate! Cu alte cuvinte, erau învăţate şi aplicate fără a ficonfirmate ştiinţific.

   În anul 1985Academia naţională de ştiinţe a USA a efectuat acelaşi studiu, şi a obţinutaceleaşi rezultate. Se concluzionează că doar aproape 20% dintre terapiilepracticate de către medicina şcolastică sunt confirmate ştiinţific, prin testeclinice controlate. Deci implicit marea majoritate a metodelor terapeutice nuau nici o bază ştiinţifică!

Medicina şcolastică este un sistem de credinţe,o religie.

   - ori creziîn ea şi atunci te afli pe drumul legal (devii medic cu diplomă)

   - ori nucrezi în ea şi atunci eşti un eretic.

Ca orice religie, se bazează pe un sistem dogmatictiranic care pretinde supunere oarbă. Ca în orice sistem religios, cei careîndrăznesc să spună sau să gândească altceva, sunt eretici. Medicul“necredincios” va fi pus sub acuzarea că practică o medicină care nu este ştiinţifică.Terapeuţii vor fi acuzaţi că practică ilegal medicina. Indiferent de caz, rezultatuleste acelaşi: cel care se opune, va fi „strivit“, pentru ca cei privilegiaţi

să-şi poată păstra privilegiile.

Medicina şcolastică îmbolnăveşte

   Medicinaşcolastică provoacă afecţiuni iatrogene. Acestea sunt afecţiunile provocateprin intervenţia medicului. Pentru cei care doresc să se documenteze maiîndeaproape asupra sistemului medical şcolastic (indiferent dacă la noi înRomania sau aiurea în lumea asta mare), recomandăm “Nemesis-ul medicinei”scrisă de Ivan Illich, carte devenită deja un “clasic” al criticii sistemuluimedical şcolastic (alopat). În această carte autorul descrie (printre multealtele) trei tipuri de boli iatrogenice:

- tipul clinic – boală cauzată de medic;

- tipul social – boală cauzată intenţionat demaşinăria complexului industriei medicale;

- cultural – boli psihice (stress) prin care dorinţade viaţă a pacientului este distrusă;

Medicina şcolastică se află pe ştatul de platăal marii finanţe

  1. Medicina şcolastică a fost creată de finanţişti (bancheri). Raportul Flexner a fost finanţat de către Fundaţiile Carnagie şi Rockefeller.
  2. Acest raport a fost întocmit de Abraham Flexner, secretar al Comitetului pentru Educaţie al Fundaţiei Rockefeller, iar Fundaţia respectivă s-a îngrijit ca recomandările acestui raport să capete putere de lege. Iar noi, nu numai în Romania, dar în general în Europa şi prin alte părţi, ne-am însuşit conştiincios lecţia.
  3. Declaraţia de la Alma Ata, care a dus la înfiinţarea “Ministerului mondial al sănătăţii” (a se citi Organizaţia mondială a sănătăţii) a fost finanţată de către Banca mondială şi de către Fundaţia Rockefeller.
  4. Toate Fundaţiile susţin medicina şcolastică. Finanţarea acestora se face pe două căi: din banii publici (ai plătitorilor de impozite) şi din cei donaţi de bancheri, în scopuri “umanitare”. Rezultă că în mare parte proiectele care slujesc bancherilor sunt finanţate din banii noştri (publici).
  5. Bancherii sunt proprietarii concernelor farmaceutice şi ai institutelor tehnologice (laboratoare de cercetări) care controlează medicina şcolastică. Toate părţile participante au un interes primordial în a ne îmbolnăvi şi a ne administra (vinde) medicamente.
  6. Bancherii controlează guvernele politice şi astfel şi legislaţia asupra finanţelor şi sistemelor de sănătate.
  7. Bancherii sunt responsabili pentru inegalitatea socială, sărăcie, agresiune, şi deci şi pentru bolile care rezultă din acestea. Este în interesul lor ca bolile sociale să fie înlocuite prin boli ştiinţifice pentru care să ofere tot ei soluţii tehnologice.

Pedepsirea opozanţilor

   Cine nu sesupune statului şi statutului este pedepsit aspru. Aşa neînvaţă istoria şi realitatea de zi cu zi. Copilul neascultător este pedepsit cubăţul. Încercaţi pur şi simplu să înotaţi contra curentului, contra ordiniiprestabilite în fiecare meserie. Cei care nu urmează legile statuluişi/sau ale statutului, vor plăti un preţ mare. Acest lucrueste desigur valabil şi în medicină. Medicii şi terapeuţii care vor terapiapacienţii lor în alt fel decât o cere statul, la recomandarea specialiştilormedicinei şcolastice, vor fi pesepsiţi. Nu are absolut nici o importanţă dacăaceste “alte” terapii:

- ne-au fost nouă, pacienţilor, de folos;

- dacă aceste terapii corespun în fapt dorinţelor noastre;

- dacă aceste terapii diminuează sau evită complectcomplicaţiile şi efectele secundare pe care terapiile

  standard leproduc;

- dacă starea sănătăţii noastre se îmbunătăţeşte, caurmare a altor terapii decât cele şcolastice;