Minciuna secolului (trecut, prezent şi viitor)

- Scrisoarea adresată revistei “Science”de către 37 de medici,  
  profesori şi cercetători renumiţi. (11.10.2009)


Făptaşul Robert Gallo

Scrisoarea adresată revistei “Science”de către 37 de medici, profesori şi cercetători renumiţi.

 

Science/AAAS

1200 New York Avenue NW

Washington, DC, 20005

+1-202-326-6400                                      

                                           1 Decembrie, 2008

 

Către: Bruce Alberts, Editor in Chief, Science:

 

La data de 4 Mai 1984 jurnalul Dumneavoastră a publicat patru documente ale unui grup de cercetare condus de Dr.Robert Gallo. Vă scriem pentru a ne exprima ingrijorarea în privinţa integrităţii şi veridicităţii documentului principal (dintre cele patru) al cărui autor principal este Dr. Mikulas Popovic.[1] Celelalte trei documente ne provoacă de asemenea îngrijorare deoarece ele se bazează pe concluziile documentului principal.[2][3][4]

   La începutul anilor 90, mai multe rapoarte foarte critice la adresa acestor documente au fost realizate ca urmare a comisiilor guvernamentale de anchetă care lucrează sub supravegherea oamenilor de ştiinţă nominalizaţi de către Academia Naţională de Ţtiinţă a USA şi de Institutul de Medicină. Oficiul pentru cercetarea integrităţii de la Departamentul de sănătate şi servicii umane al USA a concluzionat că documentul principal conţinea “declaraţii false şi eronate”, şi că “ORI - Office of Research Integrity-considera că înregistrarea neatentă şi eronată a cercetărilor... reflectă un management iresponsabil al laboratorului, care a afectat permanent posibilitatea de a reface paşii întreprinşi în cercetarea respectivă”.[5]

   În continuare, un subcomitet pentru investigaţii şi supraveghere al Congresului american, condus de John D. Dingell din Michigan a întocmit un raport care conţine critici sarcastice la adresa documentelor respective.[6] În ciuda faptului că toate aceste critici au fost publicate, articolele respectivepublicate în jurnalul Dumneavoastră  au rămas «ne-corectate» şi continuă să fie parte a documentaţiei ştiinţifice.

   Intervenţia noastră de astăzi se justifică prin revelaţiile recente a unui număr uimitor de mare de ştersături şi corecturi (neraportate anterior) aduse de Dr. Robert Gallo documentului principal. O serie de documente originale care provin de la Laboratorul lui Gallo, şi care nu de multă vreme au fost făcute publice, au fost abea de curând complect analizate. Printre aceste documente se numără şi originalul dactilografiat al lucrării Dr. Popovic, care conţine modificările manuscrise ale lui Gallo.[7] Acest document dactilografiat constituie dovada principală în investigaţiile descrise mai sus, dovadă care stabileşte clar că Gallo a ascuns faptul că în Laboratorul lui fusese folosită o cultură celulară (cunoscută sub prescurtarea LAV) pe care de fapt o primise de la Institutul Pasteur. Acest prim document certifică faptul că Popovic a desfăşurat respectivele experimente, în timp ce Gallo se alfa în Europa, iar la întoarcerea sa, acesta a modificat documentul prin note scrise de mână, cu câteva zile înainte de a fi inserat în jurnalul «Science» din 30 Martie 1984 !!!

   Conform concluziilor investigaţiei ORI, «Dr. Gallo a rescris de mai multe ori manuscrisul pentru ceea ce avea să devină mai târziu un important document al LTCB (laboratorul lui Gallo de la National Cancer Institute).[5]

   Acest document constituie de fapt şi argumentul pentru care premiul Nobel pentru medicină pe 2008 pentru descoperirea HIVm, a fost atribuit Dr. Luc Montagnier şi Dr. Francoise Barré-Sinoussi, dovedindu-se astfel că mostra de cultură celulară LAV pe care a lucrat Popovic provenea din laboratoarele Institutului Pasteur, ca urmare a cercetărilor efectuate de cei doi francezi. În documentul original al lui Popovic, acesta recunoaşte că a lucrat cu o mostră LAV franceză, dar Gallo a şters această menţiune, ascunzând folosirea mostrei LAV.

   Oricum, ceea ce nu s-a menţionat până acum este faptul că în pagina a treia a sus-numitului document Gallo a şters remarca ambiguă a lui Popovic cum că: “În ciuda intenselor eforturi de cercetare, agentul patogen al AIDS nu a putut fi identificat”, şi a înlocuit-o în documentul publicat cu afirmaţia total opusă conform căreia “în urma cercetărilor şi constatărilor acestora se pare că un retrovirus din familia HTLV este agentul etiologic al AIDS.”

   Este clar că întregul document original al lui Popovic este consecvent cu afirmaţia precum că agentul patogen pentru AIDS nu fusese găsit, în ciuda faptului că se folosise cultura celulară LAV franceză. Concluzia lui Popovic era că această cultură proba doar posibilitatea efectuării unor studii detaliate. Mai mult de atâta, Popovic recunoştea că nu putuse găsi! Nicăieri în acest document Popovic nu susţine că ar fi adus proba că un anumit virus cauzează AIDS, şi este astăzi evident că Gallo a şters aceste concluzii ale lui Popovic.

 (Această menţiune a lui Popovic, care a analizat direct, la prima mână, linia celulară sau mostra lui Montagnier, este un semn de întrebare major care se ridică asupra veridicităţii teoriei HIV=AIDS, dar despre aceasta mai târziu când ne vom ocupa de Montagnier.)

   Suntem uimiţi să descoperim deabea acuma aceste modificări nesemnalate, într-un document foarte important. Din păcate în trecut atenţia în legătură cu acest document se focalizase asupra problemei provenienţei respectivei culturi celulare, de la Institutul Pasteur sau descoperită de Robert Gallo. Până nu de mult s-a dat atenţie (în legătură cu acest document) doar faptului că Gallo a ascuns provenienţa culturii, deci practic a furat cultura celulară LAV de la francezi. Celălalt aspect, anume dacă acestă cultură (indiferent de unde provenea ea) demonstra sau nu existanţa unui retrovirus HIV cuzator al AIDS, ei bine, acest aspect a fost până în prezent ignorat.

   În legătură cu aceste întrebări există încă o întreagă serie de documente care merită atenţie. Unul dintre acestea este scrisoarea Doctorului Matthew A. Gonda, şeful laboratorului de microscopie electronică de la National Cancer Institute, adresată lui Popovic, în copie trimisă şi lui Gallo, cu patru zile înainte de apariţia articolului lui Gallo din “Science”.[8]

   În această scrisoare, Gonda se referă la probele trimise lui, dat fiind faptul că “Dr. Gallo dorea aceste fotografii pentru publicare deoarece conţineau HTLV.” Constatarea lui Gonda este că: “ Cred că niciuna dintre paticulele fotografiate nu este nici HTLV-1, şi nici 2 sau 3.”  Conform lui Gonda, o probă conţine fragmente celulare, iar cealaltă nu conţine particule care să fie de mărimea unor retrovirusuri. În ciuda declaraţiei-mărturie a lui Gonda, “Science” a publicat pe 4 Mai 1984 documentul atribut lui Gallo et al. Cu microfotografiile efectuate de Gonda, descriindu-le ca fiind fără echivoc HTLV-3.

   Într-o altă scrisoarea a lui Gallo care datează cu o zi înainte de publicarea materialului său în «Science», Gallo constată că: «Celule proaspete (de la pacienţii AIDS) care să «exprime» virusul se pot găsi extrem de rar... de aceea se pare că este nevoie de a crea culturi celulare pentru a induce virusul». Această declaraţie sugerează clar posibilitatea ca Gallo să fi lucrat cu artefacte de laborator.[9]

   În anexă la această scrisoare am inserat copii ale acestor documente precum şi link-uri spre alte asemenea documente în Internet. Deficienţele foarte serioase care apar în pregătirea acestui prim articol din revista Dumneavoastră în 1984 ne determină să vă solicităm reconsiderarea materialului respectiv. Apare evident că importante constatări experimentale au fost omise. Solicităm de asemenea ca şi celelalte trei documente publicate la aceaşi dată să fie şi ele reconsiderate, deoarece ele depind direct de acurateţea documentului principal.

   Pentru ca articolele ştiinţifice să fie solide şi să se bucure de încredere, este absolut necesar ca acele lucrări defectuase sau falsificate să fie retrase din publicaţie. Deoarece deja există o mare cantitate de documente, devenite publice, care atestă faptul că Dr. Robert Gallo a tras concluziile false sau a falsificat datele cercetărilor, este absolut necesar ca articolele respective publicate să fie retrase, pentru a menţine credibilitatea jurnalului “Science”.

   Cercetările şi cercetătorii din viitor trebuie să ştie că nu se pot baza pe lucrările publicare de Gallo, respectiv, mai ales, pe concluziile în legătură cu HIV şi AIDS pe care acesta le publică în jurnalul Dumneavoastră. Astfel se va oferi posibilitatea tuturor celor care au publicat lucrări care plecau de la premizele puse de Gallo vor avea posibilitatea să îşi revizuiească concluziile trecute, care, bazându-se pe paradigma HIV=AIDS a lui Gallo, erau din capul locului deformate.

 

Cu respect,

(urmează lista celor 37 de semnatari)

Mohammed A. Al-Bayati, PhD, DABT, DABVT. Toxicologist &Pathologist, Toxi-Health

International, Dixon, CA.

David A. Ballok, PhD, Department of Surgery, Division of Neurosurgery and Neurosciences, McMaster University, Canada.

Henry H. Bauer, PhD, Dean Emeritus of Arts & Sciences, Professor Emeritus of Chemistry & Science Studies, Virginia Polytechnic Institute & State University.

André-Pierre Benguerel, PhD, Professor Emeritus, University of British Columbia, Vancouver, Canada.

Terry Bennett, MD, MPH.

Harvey Bialy, PhD, founding scientific editor of Nature Biotechnology, author of Oncogenes, Aneuploidy and AIDS: A Scientific Life & Times of Peter H. Duesberg.

Christopher Black, Barrister, International Criminal Lawyer, Lead Counsel, Rwanda War Crimes Tribunal.

Kelly Brennan-Jones, PhD, Associate Professor of Psychology, SUNY Brockport, New York, USA.

Darin Brown, PhD, Mathematics.

Gordon Burns, PhD, Professor of Cancer Research, The University of Newcastle, Australia.

Jennifer L. Craig, BSN, MA, PhD.

Etienne de Harven, MD, Professor Emeritus, University of Toronto.

Andrea G. Drusini, MD, PhD, Medical Anthropologist, Professor of Anthropology, Department of Medico-Diagnostic Sciences and Special Therapies, University of Padova, Italy.

Charles Geshekter, PhD, Professor Emeritus of History, Chair, History of Science Section, AAAS/Pacific Division (1990-95) California State University, Chico.

Roberto Giraldo, MD, Specialist in internal medicine, infectious and tropical diseases. Member of the Department of Integral Psychosomatic Medicine, International Society of Analytical Trilogy,

São Paulo, Brazil.

Pablo L. E. Idahosa, PhD, Professor, Social Science Program Director, African Studies Graduate Program, International Development Studies Founders College, York University, Canada.

Matt Irwin, MD, MSW, Private practice, Alexandria, Virginia.

Joel M. Kauffman, Professor of Chemistry Emeritus, University of the Sciences in Philadelphia, Medical Writer.

Claus Koehnlein, MD, Specialist in internal medicine, Dept. of Oncology, Univ. of Kiel, Germany (1983 -1993). Since 1993, in private practice increasingly treating HIV-positive people who decline antiviral drugs. Member of South Africa Presidential AIDS Advisory Panel.

• Hans J. Kugler, PhD, President, International Academy of Anti-Aging Medicine.

Helen Lauer, PhD, Associate Professor, Philosophy Department Head, University of Ghana.

Herbert G. Lebherz, PhD, Professor of Chemistry and Biochemistry (Emeritus). San Diego State University, USA.

• Stoffer Loman, BSc, MSc, PhD.

Ahmed Makata, Dip (clin medicine–TZ), MD (USSR), certificate (Tropical pathology–Japan), PhD (Path–Japan), DFM (Path–RCPA– Australia), Forensic Consultant, Histopathologist, Head of Forensic Unit, Ministry of Health, Tanzania.

Andrew Maniotis, PhD, University of Illinois at Chicago.

Jonas Moses, PhD, PA, Former US Army clinician (in Ophthalmology), cancer biologist in the Dept. of Pathology, Univ. of Illinois – Chicago (2002-2007) and consulting cell and tissue engineer.

Paul Olisa Adaka Ojeih, PhD, MD, Medical Director, Iris Medical Foundation, Lagos, Nigeria.

Nikitah Okembe-RA Imani, Associate Professor of Sociology and African Studies, James Madison University.

• Philippe Packard, PhD, MPH.

David Rasnick, PhD, Biochemist, Protease Inhibitor Developer, Chief Scientific Officer, Chromosome Diagnostics, LLC.

Prof. Dr. med. Jochen Schaefer, Director, International Institute for Theoretical Cardiology, Kiel, Germany.

Hugo Stenström, MD, Senior interventional radiologist, Department of Radiology, Linkoping University Hospital, Sweden.

Gordon T. Stewart, MD. Emeritus Professor of Public Health, University of Glasgow, and consultant physician (epidemiology and preventive medicine), NHS, UK. Former consultant to New York City, WHO and to other health authorities in Europe, North America, Africa and Asia on AIDS and related matters. Emeritus Fellow, Infectious Diseases Society of America and former member of the editorial board of the Journal of Infectious Diseases.

Roberto P. Stock, PhD. Research Scientist Instituto de Biotecnologia – UNAM, Mexico.

Jean Umber, Professeur agrégé (Organic Chemistry), Académie de Nancy-Metz, Lorraine, France.

Rudolf Werner, Professor, Dept. of Biochemistry & Molecular Biology Univ. of Miami School of Medicine.

Chun Xu, MD, PhD, VP Global Clinical Services, Venturepharm Lab. Beijing, China.

Referinţe:

[1] Popovic M et al. Detection, Isolation, and Continuous Production of Cytopathic Retroviruses (HTLV-III) from Patients with AIDS and Pre-AIDS. Science. 1984 May 4; 224: 497-500.

[2] Sarngadharan MG et al. Antibodies Reactive with Human TLymphotropic Retroviruses (HTLV-III in the Serum of Patients with AIDS). Science. 1984 May 4; 224: 506-8.

[3] Gallo RC et al. Frequent Detection and Isolation of Cytopathic Retroviruses (HTLV-III) from Patients with AIDS and at Risk for AIDS. Science. 1984 May 4; 224: 500-3.

[4] Schüpbach J et al. Serological Analysis of a Subgroup of Human TLymphotropic Retroviruses (HTLV-III) Associated with AIDS. Science. 1984 May 4; 224: 503-505.

[5] ""Offer of Proof", Office of Research Integrity, US Department of Health and Human Services, 1993.

http://sciencefictions.net/pdfdocs/ori_op_part1.pdf,

http://sciencefictions.net/pdfdocs/ori_op_part2.pdf,

http://sciencefictions.net/pdfdocs/ori_op_part3.pdf,

http://sciencefictions.net/pdfdocs/ori_op_part4.pdf

[6] Staff Report. Subcommittee on Oversight and Investigations. Dingell Committee on Energy and Commerce, House of Representatives. 1994. Archived at: http://healtoronto.com/gallodocs.html

[7] Draft of M. Popovic's May 4 1984 Science

article. http://sciencefictions.net/pdfdocs/draft_of_m_popovic_05.04.84_sc ience_article_undated.pdf

[8] Letter from Dr. M. Gonda to Dr. M. Popovic (cc R. Gallo). 1984 Mar

26. http://sciencefictions.net/pdfdocs/Letter_from_M_Gonda_to_M_Popovi

c_03.26.84.pdf

[9] Gallo RC. Letter to Jun Minowada, MD. Personal Correspondence. 1984 Mar 29.

http://sciencefictions.net/pdfdocs/Letter_from_R_Gallo_to_J_Minowada_0

3.29.84.pdf

 

Comentariul Qui bono:

1-       Această scrisoare dovedeşte fără putinţă de tăgadă, că Dr. Robert Gallo se face vinovat 

      de furt, plagiat intelectual, falsificare de documente, minciună şi escrocherie!

2-       Această scrisoare mai dovedeşte un alt fapt extrem de important, şi anume că Luc

      Montagnier şi Francoise Barré-Sinoussi, cel puţin în faza iniţială, NU DESCOPERISERĂ

      NICI UN FEL DE VIRUS. Toată construcţia HIV=AIDS este artificială şi falsă! Despre

      Montagnier urmează să ne referim mai pe larg în viitorul apropiat.

3-       Chiar poate crede cineva că 37 de profesori, medici, cercetători renumiţi (am marcat cu

      roşu numele cele mai cunoscute) au înebunit deodată cu toţii şi se apucă să semneze

      scrisori mincinoase? Să fim serioşi, domnilor! Numai în organizaţia americană

      RethinkingAIDS sunt afiliaţi peste 2.500 de medici şi specialişti din toată lumea! Chiar or fi

      cu toţii nebuni?

4-       Este evident că există AIDS ca afecţiune a sistemului imunitar, iar acest lucru nu este

      contestat de nimeni, cu atât mai puţin de noi pe acest Site. La fel cum există o inflamaţie

      (afecţiune) a ficatului denumită generic Hepatită, lucru iarăşi de necontestat!

         Ceea ce contestă o mare parte a elitei medicale şi a cercetărotilor este paradigma

      HIV=cauză a AIDS, sau HCV=cauză a Hepatitei.

5-       Trebuie să se înţeleagă foarte clar că miza acestei probleme este foarte mare, bineînţeles

      din punct de vedere financiar şi nicidecum uman, a pacientului. Anume, dacă aceste

      afecţiuni nu sunt provocate de retrovirusuri, atunci nu are nici un sens efectuarea terapiilor

      cu medicamentaţie antivirală!!! Ori aceasta înseamnă o pierdere financiară ENORMĂ

      pentru concernele farmaceutice. Doar un singur vaccin contra HPV (Papilloma) costă 400

     de Euro, iar o terapie de un an de zile contra HCV costă circa  25.000 de Euro. Aici este

     vorba despre bani, despre foarte mulţi bani. De pacienţi... cui îi mai pasă?

6-   Şi nu în ultimul rând, nu încetaţi nici o clipă să vă puneţi întrebarea: QUI BONO?

     Oare cine profită?

 

Această scrisoare, datorită conţinutului ei extrem de important, va apare de două ori în Site-ul quibono.net: o dată în rubrica Iatrogeneza>>AIDS 2, şi încă o dată în rubrica Iatrogeneza>>Minciunile secolului.

 


Aşadar, PANDEMIE.

   Omenirea este din nou în pericol. La fiecare 2-3 ani Organizaţia Mondială a Sănătăţii ne avertizează că suntem în pagul dispariţiei, şi că numai ea în perfectă colaborare cu industria farmaceutică ne poate “înţepa”. Pardon, vaccina. De data asta, în 2009, din nou o gripă. Porcină. Că toată povestea asta e o porcărie, spun mulţi. Dar OMS nu se ia după profani, amatori, şarlatani, etc. Se ia după CDC. Ce mai e şi asta? Autoritatea americană de control a epidemiilor.

   Deci gripă. Bun. O boală a căilor respiratorii. Printre altele, şi asta se ştie de mult deja, afecţiunile căilor respiratorii pot avea diferite cauze: psihosomatice, toxice, infecţioase sau sărăcie (condiţii de viaţă precare). Sute de milioane de oameni suferă de foame “cronică” acum, în 2009. Subnutriţia nu afectează sistemul imunitar? Desigur! Şi unde mă rog frumos a “apărut” gripa asta porcească? În Mexico, o ţară săracă. În Mexico City, cel mai poluat oraş din lume, a cărui mahalale nu au apă curentă şi canalizare. Ne poate surprinde că într-un astfel de «milieu» apar boli infecţioase. Nu, doar că nu bolile infecţioase apar, ci oameni cu sistemul imunitar puternic afectat, slăbit. Ceea ce în condiţii de igienă catastrofale şi în situaţia unei aprovizionări cu apă potabilă inexistente, nu are cum să nu conducă la boală. Deci, o situaţie cu o evoluţie absolut firească !

   Doar că pe lumea asta nu avem numai virusuri, avem şi băieţi isteţi care se pricep la făcut bani. Iar medicina şcolastică danseasă împreună cu ei. Medicina şcolastică ignoră în permanenţă cauzele alternative ale unor afecţiuni. Cauza unei boli poate fi numai un agent patogen extern, în consecinţă deci, o afecţiune «infecţioasă». Se face un «test», cum s-o fi făcând el, ştiindu-se dinainte de a-l face ce se va gasi. Gripa porcină. Se constată că este vorba de exact ceea ce ne spuseseră dinainte băieţii de la CDC, şi hop cu o pandemie. Diagnoze diferenţiate ? Ah, aiurea. Nu-i nevoie Domnule, ca doar ştiu americanii ce ştiu. Iar realitatea nu are curajul să-i contrazică pe americani. Cum spun ei, aşa face şi realitatea.

  Aşa că, la terapie cu voi. Terapie care va consta din antibiotice şi antivirale. Adică medicamente care ele singure pot declanşa simptome foarte asemănătoarea cu cele ale unei gripe. Că doar v-am mai spus, realitatea se supune dorinţelor americane. Daca nu aveţi gripă, tot gripă aveţi. Gripă medicamentoasă. Şi dacă nu vreţi antibiotice şi antivirale, atunci tot de la noi trebuie să veniţi, ca să cumpăraţi vaccinul antigripal. Oricum o întoarceţi, tot la noi ajungeţi. Tot noi vă băgăm mâna în buzunar.

   Acuma, ce fel de gripă e asta, e secundar. Dacă ne gândim că doar la gripa de tip A (cea comună la oameni şi animale, care este cea mai uşor manipulabilă, căci iar sunt de vină animalele astea...) avem o grămadă de posibilităţi, H1N1, H5N1, H7N7, HnNn, HnNn, în fine, în total 135 de combinaţii (Hemagglutinin 15 subtipuri, Neuraminidase, 9 subtipuri). Doar că asta nu e totul. De exemplu doar pentru H1N1 avem o grămadă de tulpini (1, 2, 3, n, n...) aşa că povestea nu se termină niciodată. În principiu fiecare virus este “unic”. Fiecare virus este un “individ”. Sună ciudat? Apocaliptic? Nu. Sună iatrogen. Virusul şi fraierul.

   Doar că acuma, cum să funcţioneze un test anticorpi, când fiecare virus poate fi un “alt” virus? Simplu, se caută o “secvenţă genetică”. Pe undeva tot o fi ea de găsit. Termenul folosit foarte des de autorităţile americane  în faza de început, când încă nu aveam o “pandemie”, a fost acela de căutare “agresivă” a virusului.

   Oricum, treaba asta cu virusul gripei porcine este comodă! Pentru pacient, căci nu trebuie să-şi schimbe modul de viaţă prin care îşi subminează propria sănătate, pentru medic, căci cu atâtea virusuri şi cu atâţea pacienţi, nu este în pericol să moară de foame, pentru microbiologi care la aşa o mare grămadă de virusuri au mereu de lucru şi primesc mereu subvenţii, pentru politicieni care se arată mereu îngrijoraţi de sănătatea noastră, mai ales înainte de alegeri, pentru industrie căci astfel nu mai are necazuri cu grămada asta de ecologişti şi naturişti care acuză poluarea mediului, iar pentru concernele farma... ele ies bine întotdeauna. Au ele grijă de asta. Deci, toată lumea este mulţumită. Iar pacientul este tras în ţeapă.

   Numai că nu poţi veni aşa, brusc, să faci valuri, cu o pandemie nouă. Treaba asta trebuie pregătită profesionist. Şi avem doar oameni cu experienţă, care au mai pus de câteva pandemii şi în trecut.

Cronologia pandemiei de gripă porcină 2009

   O să trebuiască să începem cu sezonul 2008-2009. În acest sezon, în mod ciudat şi aparent neexplicabil, se intensifică puternic “screening”–ul pentru gripă în USA, dar numai în statele din sudul USA, cele care aveau graniţă cu Mexicul. Pe ce bază? Aveau informaţii clare băieţii de la CIA, cum că revoluţionarii mexicani vor să atenteze la bunăstarea blândului capitalist american. Sunt pornite efectiv studii, se iau probe la un număr foarte mare de persoane, şi se caută, se caută... “invadatorul”. Bănuielile şi informaţiile (CIA) se intensifică, aşa că la începutul anului 2009 , laboratoarele americane primesc dispoziţie să transmită la CDC (banca de date GISAID), toate sub-sub-tipurile de gripă pe care le întâlnesc şi care par noi.

    Dacă tot cauţi “cu lumânarea” găseşti ceva. O “secvenţă”. În fond, avem în corpul nostru mai multe bacterii decât celule. Apoi, există aşa-zisele virusuri endogene. Adică, în condiţii deosebite de stress (psihic, nutritiv, toxic, etc.) propriile noastre celule sau bacterii încep să producă virusuri, adică să «elimine» particule asemămătoare virusurilor (budding). Fenomenul este în principiu cunoscut, doar că nimeni nu  se întreabă care sunt aceste condiţii de stress care conduc la astfel de reacţii din partea celulelor umane, şi dacă în cazul concret de acuma, există astfel de condiţii.  

   Despre o izolare a virusului gripei porcine, conform regulilor virologiei, desigur că din nou nu este vorba pe nicăieri. Ar fi şi foarte greu, la atâtea sub-sub-tipuri, şi sub-sub presiunea timpului scurt avut la dispoziţie. (În general virusurile gripale, chiar şi cele vechi, cunoscute, nu au fost cercetate conform acestor reguli. Căci virologii, ascunzându-se după cireş, susţin că virusul gripei se “mutează” atât de repede încât... melodie deja foarte cunoscută. Postulaele lui Koch? Ei, acuma şi voi, cu postulatele astea. Omenirea este ameninţată cu dispariţia şi voi vreţi postulate! Şi doar nu o să repetăm acuma greşala făcută cu gripa spaniolă din 1917, când am încercat să dovedim cel de-al treilea postulat al lui Koch (căile de transmitere şi certificarea faptului ca agentul patogen dezvoltă aceaşi boală la o persoană sănătoasă, care vine în contact cu una bolnavă,şi deci se “infectează”). Atunci, în 1917, nici unul dintre probanţi nu s-a molipsit de la cei bolnavi. (Citeşte în “Virus-mania”, Cap.7 despre gripa spaniolă pe www.quibono.net).

     Deci, la lucru, băieţi. În Martie 2009, Mexico relatează despre mai multe cazuri de decese ale unor persoane, care prezentau simptome gripale, mai ales aprinderi de plămâni. Pe 14 aprilie la CDC ajung probele «ne-clasificabile» (deci de tulpini, sau variante virale încă necunoscute) luate de la doi copii din sudul Californiei. Copii între timp sunt din nou sănătoşi, iar în familiile lor nu se mai manifestă alte cazuri de gripă.  Doar că.... virusul nu este clasificat! Este nou! Ooooops! O mutaţie ?! Poate fi o pandemie?! Pot fi vândute ceva vaccinuri? Cum să nu!

   Interesant este că pe 16/17 Aprilie, apare şi preşedintele Obama prin Mexic, unde aduce cu el şi un credit de 47 de miliarde de dolari din partea Fondului Monetar Internaţional. O fi vreo legătură? Bani infectaţi? Nu ştim şi este mai bine să ne abţinem da a face astfel de speculaţii. Oricum, un gest destul de “sinucigaş”, să te duci în Mexic tocmai acuma, când se pune de o nouă pandemie. Tot pe 17 Aprilie CDC găseşte o secvenţă ADN a gripei porcine (secvenţă cunoscută deja din cazurile de gripă porcină din trecut) în probele trimise la banca de date GISAID! Măi să fie, ce de-a mai evenimente, toate deodată!

   Pe 21 Aprilie prima publicaţie a CDC asupra “remarcabile şi epocalei” descoperiri făcute în probele din sudul Californiei. Acuma doar că cei doi copii, nu au avut contact cu nici un porc (mă refer la animalul respectiv care este sacrificat de Ignat), iar domiciliile lor se aflau la 200 de kilometri distanţă unul de altul. Ah, doar amănunte, chiţibuşarilor! Evoluţia bolii şi simptomele respective, în cazul celor doi copii, nu a avut nimic deosebit, cazurile dezvoltându-se şi evoluând la fel ca în cazul oricărei gripe obişnuite.

   Totuşi CDC declanşează o nouă căutare “agresivă” (termen folosit foarte des în acest caz de către CDC), anume a a persoanelor care au avut contact cu cei doi copii.

   Iar două zile mai târziu (23 Aprilie), guvenul mexican emite o lege foarte controversată, prin care poliţia primeşte drepturi şi puteri lărgite, chipurile contra baronilor reţelelor de droguri. Şi tot în aceeaşi zi, acelaşi guvern declară stare excepţională (sunt suspendate cursurile din şcoli, etc.) ca urmare a cazurilor de deces datorate “epidemiei de gripă”! O fi vreo legătură între cele două evenimente? O încercare de a distrage atenţia de la încăălcarea drepturilor cetăţeneşti prin noua “putere” acordaă poliţiei? O variantă ca ar trebui ţinută sub observaţie, cel puţin!

   Pe 23 Aprilie, CDC anunţă descoperirea a 7 cazuri de gripă porcină, cu secvneţă virală neclasificabilă (necunoscută, nouă). Nici nu este de mirare, ceea ce recunoaşte şi CDC. După o căutare atât de intensivă (agresivă chiar)! Cazurile respective de boală evoluează normal, cu simptome blânde, iar toţi cei 7 pacienţi se însănătoşesc (doar un singur caz a fost spitalizat).  De asemenea, nu au existat contacte între cele 7 persoane! Şi desigur, nici un fel de contact cu porcii lui Moş Ignat). Genomurile virale erau, conform CDC, «asemănătoare»! Ce o fi însemnând concret acest termen, nu ni se spune. În fond orice om este «asemănător» cu alt om. Două mâini, două picioare, o gură... Asemănători, nu ?

   Adică, mai concret un pic : cu ajutorul PCR sunt relevate «secvenţe» genetice din

  1. virusul de gripă porcină nord-american
  2. virusul de gripă aviară nord-american
  3. virusul de gripă umană
  4. virusul de gripă euro-asiatic

   Cum s-a ajuns la această constatare? Deşi virologii, mai ales cei de la CDC sunt foarte secretoşi, se pare totuşi că astfel: o secvenţă  (1 să zicem) apare în “catalogul” celor de la CDC în gripa porcină nord-americană, o altă secvenţă (2) este identică cu o secvenţă din virusul gripei aviare, o a traia este....  şi aşa mai departe. Un fel de ghiveci.

   În concluzie CDC recunoaşte că: “Această combinaţie genetică nu a mai fost niciodată observată.” Ceea ce este ruşinos pentru CDC. Tocmai ei, cei mai deştepţi şi bine informaţi? Ei, ba nu. Că băieţii ne spun că „aşa de intensiv nu a mai fost căutat niciodată“. Păi bine măi, de aia vă plăteşte pe voi gurvernul, să vă lăsaţi pe tânjeală? Ia treceţi la scotocit! Ce ne mai spune CDC? Ceva FOARTE INTERESANT! Citat din raportul CDC, negru pe alb: ”Este posibil ca să fi obţinut acuma aceste rezultate, pentru că am făcut teste atât de intense de această dată.” Ei vezi, dacă scotoceşti mai atent, mai agresiv....

  Acuma însă, Doamne fereşte, dacă vă mai sforţaţi un pic, cine ştie ce mai găsiţi. Mai bine nu, renunţaţi, că rămâne ţăranul român fără animale în ogradă! Şi asta tocmai acuma când sunt alegeri şi a mai căzut şi guvernul, poc ( pardon, Boc).

   Deci, ne spune CDC mai departe, «lucrăm la crearea unei culturi virale care să ne poată permite eventual producerea de vaccinuri» pentru că «deoarece căutăm atât de intensiv, suntem siguri că vom găsi şi alte cazuri». Normal, cina caută, găseşte.  

   Doresc să vă fac foarte clar faptul că citatele acestea se pot citi de fiecare dintre Dumneavoastră, cu un pic de cunoştinţe de limbă engleză, pe Site-ul CDC din Internet (de la data respectivă). Oi fi eu mai glumeţ de felul meu, dar nu cu citatele. Şi doresc să vă rog să meditaţi un pic la ceea ce se ascunde în spatele acestor declaraţii ale CDC. În felul meu glumeţ, asta se traduce cam aşa: “Dacă ne punem noi mai serios pe căutat, ori de câte ori o să vrea şefii noştrii şi muşchii lor, vă mai procopsim cu o pandemie!”

   Acuma doar că din Mexic nu se confirmă nici un caz în care să fie relevat “virusul” ăsta nou (“globalizat”). Pe 23 Aprilie. Desigur, este un pic prea devreme, iar mexicanii nu au tehnologia şi “metodele investigative” ale americanilor (vezi scufundatul sub apă al “virusului” terorist până mărturiseşte ce număr are la pantof Osama Bin-Laden).

   Şi totuşi, a doua zi, pe 24 Aprilie (peste noapte deci), Mexicul anunţă 45 de decese, 16 cazuri de gripă confirmate de laboratoare, 1000 de persoane spitalizate cu simptome de gripă porcină grave, printre care şi decese. De azi pe mâine, nu? Păi, la 47 de miliarde de dolari aş anunţa şi eu orice mi s-ar cere. Interesant este doar că, abea în 28-29 Aprilie, mexicanii au primit de la americani tehnologia (laboratoarele) necesare pentru a putea constata şi certifica respectivul virus. Deci anunţul de pe 24 Aprilie, este doar o “supoziţie”, din moment ce tehnic nu erau în stare a face testele şi relevările respective. Ceea ce înseamnă, eventual, că ei au trimis probele lor la CDC. Şi cam ce rezultat se aştempta de la CDC, care deja ne spusese că va căuta « foarte intensiv » ? Cine caută, găseşte!

   Tot pe 24 Aprilie, CDC anunţă deja 8 cazuri, fără contacte directe între ele, fără contacte cu porcii, fără simptome grave, marea majoritate a lor din nou sănătoase, iar din 14 probe sosite din Mexic, 7 au fost testate «pozitiv». Doar că virusul mexican este «similar», ceea ce pentru mintea mea înseamnă că nu este identic. CDC recunoaşte că nu ştie pentru care motiv cazurile de gripă porcină din Mexic evoluează atât de grav, în comparaţie cu cele din USA. Poate că americanii mănâncă la MCDonald’s, d-aia!

   Mexicul mai anunţă şi existenţa altor virusuri gripale, nu numai a celui de gripă porcină. Iar mass-media se solidarizează, ca întotdeauna cănd este vorba de o “ştire apocaliptică”, astfel ca tot pe 24 Aprilie, apar primele ştiri în presă în Europa, asupra gripei porcine.

   Doar o zi mai târziu, pe 25 Aprilie, OMS anunţă că “CDC a decodat complect genomul noului virus!” Nou record mondial, omologat şi în Cartea Recordurilor. Doar în 10 zile, genomul este complect decodat. Uau!!! Ce tari sunt americanii! Doar că.... Nici o publicaţie nu prezină vreun studiu sau lucrare asupra acestui genom, nu există izolarea, curăţarea, fotografierea, etc. etc. a acestui virus, nici un institut  de boli infecţioase nu confirmă nimic. Asta nu poate însemna altceva decât de OMS precum şi corpul medical din întreaga lume a preluat supus şi fără să crâcnească (fără a fi verificată) afirmaţia făcută de CDC. Ori, un astfel de procedeu este extrem de periculos, căci CDC poate să afirme ce doreşte şi toată lumea ia drept adevăr ceea ce spun ei. Şi în ipoteza că ar fi lipsiţi de scrupul? Nu spun acuma chiar că sunt. Dar dacă ar fi? Cum se pot accepta orice fel de afirmaţii de către elita oamenilor de ştiinţă, care strigă mereu că doar dovezile ştiinţifice contează, atunci când medicina alternativă face o afirmaţie asupra unei terapii, cu plante medicinale să zicem? Unde sunt dovezile stiinţifice în acest caz?

  Tot pe 25 Aprilie, CDC mai anunţă că în USA nu se constată o creştere a ratei îmbolnăvirilor (deci indirect o constatare a lipsei unei epidemii!). În USA toate cazurile au avut o evoluţie blândă. Pe de altă parte în Mexic se constată numai cazuri grave de infecţii pulmonare (aprindere de plamâni) iar ceea ce este curios, acolo se îmbolnăvesc mai ales persoanele adulte tinere (în mod normal gripa atacă mai ales copii şi persoanele în vârstă)! CDC insinuează că acestă evoluţie specifică pentru Mexic ar putea fi provocată de un alt agent patogen. Dar motivele exacte pentru care evoluţia bolii este alta în Mexic, nu sunt cunoscute la CDC. Păi de ce nu căuteţi mai agresiv, măi băieţi!

   Virusurile din Mexic şi din USA sunt “în general identice” ne mai spune CDC. Ce anume se înţelege prin aceasta, nu se mai menţionează. Se pare totuşi că se lucrează cu mai mult cu ipoteze. Deşi parcă OMS susţinea că genomul este complect descifrat. Ciudat!

  CDC anunţă tot pe 25 Aprilie că va trimite noi seturi de teste. Asta ce mai e? Testul PCR lucrează co « şabloane » genetice, deci într-un astfel de test CDC va introduce « şablonul » genetic găsit în virusul gripei porcine (din USA desigur). Ori parcă se punea că «nu se ştie», că sunt «în general identice», etc. Deci îi testează pe mexicanii care prezentau simptome grave, cu «şablonul genetic» al gripei porcine americane, cu simptome blânde. Mie unuia treaba asta mi se pare neserioasă! Acest nou test urma să fie trimis în toată lumea, la toate laboratoarele de referinţă. În acelaşi timp CDC spune (şi acest lucru îl puteţi citi pe pagina Web a CDC) că lucrează pe bază de ipoteze!

   O zi mai târziu, 26 Aprilie. CDC anunţă existenţa a 20 de cazuri în USA, ditre care un pacient spitalizat. În toate cazurile însănătoşirea se obţine fără terapie. Din Mexic sunt înca 12 probe testate pozitiv, dar printre acestea şi cazuri de gripă sezonală («obişnuită»). În acelaşi comunicat CDC se felicită singur : «ce bine că am mărit puternic capaciatea de producţie a vaccinurilor». Acuma, ce nu înţeleg eu este: cine produce vaccinul CDC? Sau companiile farmaceutice? Mă rog, se pare că mai am încţ multe de înţeles. În continuare CDC recunoaşte că nu există un test 100% sigur. De asemenea nu se cunoaşte cauza pentru care în Mexic se înbolnăvesc cu precădere adulţii tineri. În orice caz, în fermele industriale nu se semnalează cazuri de gripă printre porcii. (Porcii, ne-au pasat-o nouă!) Iar USA declară starea de urgenţă. Ce înseamnă asta? Că din depozitele guvernamentale, celebrul Tamiflu (şi poate şi alte medicamente) este distribuit depozitelor locale din statele americane.

   Pe 27 Aprilie CDC anunţă 40 de cazuri, toate din nou rezolvate, persoanele din nou sănătoase. Se menţionează pentru prima oară un caz de infectare de la om la om (tată-fiică). Se începe cultivarea virusului în ouăle de găină (că trecuseră Sfintele Sărbători ale Paştelui, şi mai era un stoc nevândut). Iar Obama solicită 1,5 miliarde dolari pentru medicamente şi vaccinuri. În Mexico are loc un cutremur (poate cineva s-a săturat de tot circul ăsta?). Dar cea mai importantă chestiune a zilei este că OMS ridică gradul de pandemie de la 3 la 4. Motivul? Necunoscut. Pentru 40 de cazuri de gripă care se însănătoşesc fără vreo intervenţie terapeutică deosebită? Ciudat motiv!

   Pe 28 Aprilie Mexicul anunţă că “epidemia este în retragere”. Iar CDC anunţă deja 64 de cazuri, dintre care 5 spitalizate (adică în USA epidemia era în plin marş forţat de ămprejurări). Nimeni nu ştie de ce în Mexic cazurile de gripă sunt mult mai serioase decât în USA. Testul este trimis în statele federale americane, iar FDA (autoritatea americană de aprobare a medicamentelor) este foarte cooperantă (şi ăştia aprobă orice li se cere). Ceea ce înseamnă, şi asta să fie clar pentru toată lumea, că în afară de CDC, nimeni nu a mai verificat aceste teste!

   În 29 Aprilie, specialiştii din toată lumea încep să “retragă” semnalele de alarmă. Cu alte cuvinte, dau stingerea. Şi totuşi OMS ridică încă o dată gradul de periculozitate de la 4 la 5. Acuma chiar că începe să devină caraghos! Oricum, de abea acuma ajunge primul laborator specializat în Mexico City. Iar Hoffmann-La Roche, producătorul Tamiflu, anunţă o explozie a comenzilor pentru Tamiflu. Deci încet-încet, începem şi noi să pricepem QUI BONO?

  Şi tot aşa mai departe. Pe 30 Aprilie, ca urmare a faptului că setul de teste a fost distribuit în teritoriu, 149 de cazuri confirmate, dintre care 6 spitalizate şi un caz de deces. (Ulterior s-a aflat că persoana respectivă era într-o stare foarte gravă de sănătate, ca urmare a unui complex de afecţiuni anterioare, cazuri în care orice gripă obişnuită poate duce la un astfel de final). Cam asta ar fi “faza fierbinte”.

    În orice caz, este aici de făcut o paralelă interesantă între evoluţia gripei porcine în Mexic şi gripa porcină din 1976, din USA. În ambele cazuri categoria de risc principală a fost cea a adulţilor tineri. Doar că! În 1976 cei care s-au îmbolnăvit au fost recruţii din Fort Dix, cu 1 mort şi sute de bolnavi (vezi aici şi articolul nostru din 10 10.2009 www.quibono.net). Desigur că a urmat atunci o acţiune enormă de vaccinare, cu peste 40 de milioane de vaccinaţi. Acţiune în urma căreia s-au înregistrat “succese remarcabile”: peste 500 de persoane paralizate, 30 de morţi. Doamna Doctor Eleanora McBean relatează că, cităm: “Toţi soldaţii care s-au îmbolnăvit, fuseseră cu puţin timp înainte vaccianţi CONTRA gripei!” La fel ca şi în cazul gripei spaniole din 1917!

Concluzii

   Există, cel puţin în rândul autorităţilor de sănătate şi a corpului medical, o “fixaţie”! Agentul patogen extern! Şi mai există un monopol foarte periculos: CDC. Tot ce vrea CDC să credem noi, noi chiar şi credem! Sau, mă rog, unii dintre noi. OMS a devenit un fel de sucursală regională a CDC. EIS, adică serviciul epidemiologic de informaţii american, are un caracter clar militar, cei care lucrează acolo având rang militar în armata americană. (O întrebare sfioasă: oare “pandemia” asta este una din sursele de finanţare ale războaielor duse de americani în Afganistan şi Irak?) În fond, CDC poate declara oriunde în lume o pandemie, după criteriile şi deciziile proprii.

   Povestea acestei pandemii ne confirmă încă o dată că tot ce face cu noi medicina modernă nu este altceva decât “inducerea fricii”. De câte ori există un interes, ni se arată sperietoarea unei pandemii, iar noi, îngroziţi, dăm fuga la medic să ne vaccinăm. Adică ne ni se mai tragă o ţeapă!

 

   Suntem deja în Octombrie 2009! Guvernul german ne anunţă mândru că a achiziţionat 50 de milioane de doze de vaccin pentru populaţie. Şi ne invită la “ţeapă”. Doar că populaţia nu prea mai are chef de “tromboanele” lor. Apar şi critici, din  rândul corpului medical şi al specialiştilor. Primul motiv de critică este faptul că vaccinurile achiziţionate de guvern conţin “întăritori”, implicit conservanţi pentru aceştia.

   În timp ce Ministerul Sănătăţii german recomandă vaccinul în primul rând gravidelor (dacă este vreuna nebună să-şi facă aşa ceva ei şi pruncului) specialiştii avertizează tocmai femeile însărcinate asupra riscurilor pe care le prezintă un vaccin cu “întăritori şi conservanţi”.  În USA s-a optat pentru alt soi de vaccinuri, fără “întăritori”. Probabil că pentru papuaşii din Europa, e bun şi ăla cu conservant, nu?

    Desigur că Ministerul german al Sănătăţii şi Institutul Robert Koch, jură cu mâna pe ... portofel că vaccinurile sunt absolut sigure. Există însă jurăminte şi jurăminte, la fel cum există portofele şi portofoloaie. Chestie de conţinut.

   Am întrebat pe mai mulţi de aici dacă au de gând să se lase “traşi în ţeapă”. Unii nici nu ştiau exact despre ce este vorba. În Octombrie 2009 în Germania sunt cu 20% mai puţine cazuri de gripă (afecţiuni respiratorii mai bine zis) decât în mod normal în această perioadă a anului. Alţii, mai informaţi au fost categorici. NU !

  Acume desigur că este o problemă de decizie personală. Fiecare trebuie să decidă ce are de gând să facă cu el însuşi. Problema este însă că foarte multe persoane nu sunt informate, sau sunt informate superficial, doar din sursele guvernamentale. Pot foarte bine să îmi închipui că lucrurile stau similar şi în Romania.

 

   Şi pentru că rămân credincios devizei pentru care am creat acest Site (www.quibono.net), de a nu se face niciodată o terapie din frică sau lipsă de informare, am scris aceste rânduri.

 

    Şi pentru că a venit vremea ca unele persoane, specialişti “de renume internaţional”, virlologi, microbiologi, profesori universitari, doctori în medicină şi în alte chestii, institute şi intituţii, concerne şi ministere, să înceteze de a se mai juca de-a “Dumnezeu” cu noi.     

    AJUNGE!

                                                                                                 Al Dumneavoastră QUI BONO.